GŁÓWNA ROLA WSPÓŁISTNIENIA

timelapse photography of New York Times Square

Według profesora Uni­wersytetu Kairskiego Boutros Ghaliego „główna ro­la pokojowego współistnienia polega nie tylko na doprowadzeniu do polepszenia sytuacji wynikającej z różnic między dwoma odmiennymi systemami, ile na uregulowaniu stosunków między światem boga­tym a światem biednym, między państwami posia­dającymi a państwami nie posiadającymi […], współ­istnieć — to nie tylko istnieć razem, lecz przede wszystkim stowrzyć minimum równych warunków między narodami”. O odrębności stanowiska świad­czy również pojmowanie Pancza Szila nie jako przej­ściowego, lecz jako ostatecznego stanu rzeczy. W krajach Trzeciego Świata występują niekiedy tendencje do łączenia idei pokojowego współistnie­nia z systemami filozoficznymi i religijnymi zale­cającymi umiar i unikanie skrajnych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *