WE WSPÓŁCZESNEJ DOBIE

Female friends browsing smartphone on lawn

Zasada, że w dobie współczesnej stosunki między­narodowe rozwijać się mogą jedynie w warunkach pokojowego współistnienia, znalazła wyraz w o- świadczeniach wielu zachodnich polityków. Akcep­tował powyższą zasadę w swej działalności prezy­dent J. F. Kennedy, twierdząc, że „ani Rosjanie, ani Amerykanie nie chcą wdychać radioaktywnego py- łu” i określając zimną wojnę jako „twardy i gorzki pokój”. Eisenhower wyraził pogląd, że „nadzieja świata leży w pokojowym współistnieniu” i że „od dawna każdy w Stanach Zjednoczonych życzy sobie pokojowego współistnienia z komunistami”, niemniej nie omieszkał dodać, że „musimy uważać, by poko­jowe współistnienie nie stało się appeasement”. Eden nazwał pokojowe współistnienie „podstawową i dalekosiężną koncepcją”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *