POKOJOWE WSPÓŁISTNIENIE

man in white shirt and black pants walking on street during daytime

Według Spaaka pokojo­we współistnienie jest „koniecznością, realnością, przed którą musimy się ugiąć”. A nawet Churchill, który jako jeden z pierwszych w przemówieniu w Fulton w 1946 r. zapowiedział erę zimnej wojny, w 1954 r. wyraził pogląd, że „musimy spróbować po­kojowego współistnienia i poważnie w tym kierun­ku zmierzać, choć dla każdego jest jasne, że nie roz­wiązuje ono wszystkich problemów, ale być może, z biegiem czasu, gdy łączyć się będzie z rozwagą, pokojowe współistnienie potrafi stworzyć na wiele lat sytuację gruntownie odmienną od tej, jaka jest obecnie: groźna i brzemienna w niebezpieczeństwa”. Spośród teoretycznych stanowisk odnoszących się do współistnienia wyodrębnić należy kierunek chrześcijański.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *