MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKA

rectangular blank billboard

W środowisku myśli chrześcijańskiej i chrześci­jańskiego ruchu na rzecz pokoju współistnienie poj­mowane jest jako wyraz odpowiedzialności moralnej za rozwój wydarzeń. Sprawa pokoju — pisze prof. Benedyktowicz — jest sprawą naszej odpowie­dzialności chrześcijańskiej. Tak zwany świat chrze­ścijański ponosi odpowiedzialność za dwie wojny światowe z ich wszystkimi konsekwencjami. Chrze­ścijańska irenologia pragnie rozumieć koegzystencję głębiej niż w potocznym znaczeniu, a mianowicie jako sposobność do likwidowania takich okolicznoś­ci, które stwarzają okazję do wojny. Współistnienie w interpretacji tej ma więc charakter etyczny i spo­łeczny. Czeski teolog Hromadka charakteryzował współistnienie jako „braterskie współżycie” rozróż­niając formalne i rzeczywiste współistnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *