BEZPRAWNE DZIAŁANIE

black iphone 4 on brown wooden table

Represalia oznaczają działanie samo w sobie bezprawne, będące jednak odpowiedzią na podobne działanie ze strony drugiego państwa. Zarówno re­torsja, jak i represalia są formami odwetu: różni je stosunek do prawa międzynarodowego. W prze­szłości represalia stosowano szeroko, a nawet mo­narchowie upoważniali swych poddanych do zaj­mowania tytułem represaliów własności poddanych innego monarchy (tzw. listy represaliowe). W dobie współczesnej, zwłaszcza w warunkach eskalacji, re­presalia łatwo mogą doprowadzić do konfliktu zbroj­nego. W nauce prawa międzynarodowego formułuje się zazwyczaj warunki, pod jakimi represalia są prawnie dozwolone. A więc państwo, które zamie­rza zastosować represalia, powinno najpierw zażą­dać zadośćuczynienia i dopiero w przypadku odmo­wy uciekać się do represaliów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *