KRAJE EUROPEJSKIE

person holding silver iphone 6

Krajom europejskim „wizja odegrania roli pola bitwy, ewentualnie nawet atomowej, nie wydaje się bardzo zachęcająca”Zarówno w państwach kapitalistycznych, jak i w krajach socjalistycznych istnieje pełna świadomość, że porozumienia w sprawie bezpieczeństwa europej­skiego nie mogą oznaczać — w warunkach współ­pracy między państwami różnych systemów — wy­rzeczenia się walki i rywalizacji między systemem kapitalistycznym i systemem socjalistycznym: mo­żliwy do przyjęcia dla obu stron jest w danym okre­sie historycznym typ współpracy określony formułą pokojowego współistnienia. Przeciwstawność syste­mów socjalistycznego i kapitalistycznego wyznacza określone granice współpracy państw należących do różnych systemów. W szczególności w początkowych fazach procesów odprężeniowych nie należy ocze­kiwać zbyt daleko idących przemian w stosunku do sytuacji obecnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *