ZNALEZIENIE WSPÓLNEJ DROGI

Person Holding Black Iphone 5

Autorzy Problemów sowriemiennoj Jewropy stwier­dzają: „Walka klasowa między socjalizmem i ka­pitalizmem toczy się nadal i obecnie. Obejmuje ona wszystkie sfery: polityczną, gospodarczą i oczywiście ideologiczną. Jest to historyczny, nieuchronny, obiek­tywny proces. Istota problemu w tym, w jakich for­mach walka ta powinna się toczyć. KPZR i Związek Radziecki robią wszystko, by walka ta nie pocią­gała za sobą zbrojnych starć, niebezpiecznych wo- jenno-politycznych kryzysów i wyścigu zbrojeń, lecz przeszła w ramy pokojowego współistnienia, to zna- czy poszukiwania dróg umocnienia bezpieczeństwa, współzawodnictwa gospodarczego i współpracy opar­tej na wzajemnych korzyściach, a także uczciwego sporu ideowego między dwoma światopoglądami.”^ Amerykański politolog Shulman argumentuje w sposób następujący: „Jeśli nawet przyjmiemy, w co wierzę, że z czasem Związek Radziecki i Stany Zjednoczone mogą znaleźć i znajdą drogi prowadzą­ce do stabilizacji i zmniejszenia możliwości wojsko­wej konfrontacji, nie oznacza to jednak bynajmniej osłabienia ich politycznej rywalizacji […] dlatego trzeba uznać, że wspólność celów jest ograniczona, że rywalizacja na wielu frontach może być konty­nuowana i że środki dotyczące kontroli zbrojeń niekoniecznie muszą być związane z politycznym odprężeniem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *