ODMIENNE CECHY

train station with no people

Od­miennymi cechami odzttaczał się okres rzymski, w którym potężne państwo realizowało ideę panowa­nia i hegemonii nad całym współczesnym mu świa­tem, traktując inne państwa jako nierównoprawnych partnerów. Odrębny typ stosunków i prawa domi­nował między państwami w kręgu średnio wipeżnej „rodziny narodów chrześcijańskich”, działających w cieniu podwójnego autorytetu najwyższej władzy duchownej i świeckiej — papiestwa i cesarstwa. Jeszcze inaczej kształtowały się stosunki międzyna­rodowe i prawo międzynarodowe poszczególnych pozaeuropejskich kultur i cywilizacji, coraz lepiej nam znanych dzięki wysiłkom archeologów i histo­ryków: państw starożytnych Chin, starożytnych Indii, cywilizacji Majów czy państw islamu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *