POJĘCIE REGIONU

Person Holding Black Iphone 7

Dodać należy, że rosnąca szybko w wyniku roz­padu systemu kolonialnego liczba państw czyni proces porozumiewania się na skalę uniwersalną w sprawach zapewnienia pokoju i rozwiązywania innych podstawowych zadań coraz bardziej złożonym; konieczne staje się też uzgadnianie stanowisk w skali dwustopniowej — najpierw w regionach, a na­stępnie między regionami. Tego rodzaju praktyka wykształciła się już i ugruntowała w ONZ i wielu innych organizacjach międzynarodowych.Pojęcie regionu — obejmującego pewną liczbę państw jako podstawy terytorialnej rozwoju współ­pracy między tymi państwami i tworzenia w tym celu organizacji regionalnych — jest w doktrynie wysoce kontrowersyjne. Bardzo wielu autorów podkieśla, że przy ustaleniu regionu — obok kryteriów geograficznych — najbardziej istotne znaczenie ma­ją kryteria polityczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *