PRZEZWYCIĘŻENIE PRZESZKÓD

three person pointing the silver laptop computer

Koniecznością staje się zatem przezwyciężenie wszelkich prze­szkód, aby zachować rodzaj ludzki, przeszkód tych nie mogą stanowić wynikające z tradycji rozbieżne przekonania religijne i moralne. W obecnej sytuacji, w świetle ewangelii pokoju, wojna jako jeden z elementów ładu rządzącego w świecie nie da się usprawiedliwić. Koncepcja pokojowego współistnienia znalazła ży­wy i głęboki odzew na obszarach Trzeciego Świata, a zwłaszcza w Azji. W ujęciu autorów reprezentujących Trzeci Świat koncepcję pokojowe­go współistnienia cechuje pewna odrębność. Wypły­wa ona zarówno z faktu, że państwa Trzeciego Świa­ta w ogromnej większości prowadzą politykę neutra- listyczną, jak również z odmiennego podłoża filo­zoficznego, na którym wspierają swe poglądy prawno-polityczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *