CEL REKLAMY

train station with no people

Prócz długiego horyzontu czasowego, w jakim działa reklama, również fakt, iż jest ona jednym z wielu instrumentów marketingowych stymulujących sprzedaż (cena, opakowanie, promocja uzupeł­niająca, ulokowanie marki w sklepie, na półce, reklama konkurencji), utrudnia posługiwanie się wielkością sprzedaży jako obiektywnym i operatywnym celem reklamy. Choć, oczy­wiście (podkreślają to wszyscy praktycy reklamy), ostatecz­nym celem reklamy zawsze powinien być wzrost (w najgor­szym wypadku utrzymanie) wielkości sprzedaży (jeszcze le­piej — udziału w rynku).  Cel reklamy jest ściśle związany z docelową grupą odbior­ców, do których jest ona skierowana, dlatego też zagad­nienie to poprzedza rozważania o celach reklamy. Jak się wydaje, szczególnie owocne jest w tym momencie rozważe­nie problemu lojalności nabywcy, która może stanowić nie­zmiernie przydatne kryterium segmentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *