NAJCZĘSTSZY SPOSÓB

Pinterest Scarbble on Brown Wood

Najbardziej prostym i w praktyce najczęstszym sposobem, załatwiania sporów między państwami są rokowania bezpośrednie, czyli negocjacje. W praktyce dyplomatycznej rozróżnia się niekiedy „rozmowy” i „negocjacje”, nadając tym ostatnim znaczenie rozmów o charakterze ustalonym uprzed­nio w sposób formalny, podczas gdy „rozmowy” ma­ją zazwyczaj charakter przygotowawczy bądź też obejmują wstępną wymianę poglądów. Rokowania toczyć się mogą w formie pisemnej (wymiana not) lub ustnej — na zwołanej w tym celu konferencji, w której biorą udział przedstawiciele dwóch lub więcej państw uczestniczących w sporze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *